Llefaru am Iesu Grist
Speaking about Jesus Christ
   
 
         
Cymraeg >  English >  
       

Eglwys yng nghanol Llundain wedi ymrwymo i wneud yn hysbys y newyddion pwysig am Iesu Grist i'r holl genhedloedd, ac yn enwedig y Cymry.

"Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credo ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol."

Sgyrsiau diweddar

 

A church in central London committed to making known the momentuous news about Jesus Christ to all nations and especially the Welsh.

"For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life."

Recent talks

 
           
           
             
             
             
                 
         
 

Gwasanaethau
Pob Sul am 11yb yn y Gymraeg (gyda chyfiaethiad Saesneg)

Astudio'r Beibl Canol-wythnos
Cyfarfodwn yn rheolaidd ar nos Fawrth, ac rydym yn mynd trwy Efengyl Mathew â'n gilydd.

Dyddiadur

 
 

Services
Every Sunday at 11am in Welsh (with English translation).

Midweek Bible Studies
We meet regularly on Tuesday evenings and are going through Matthew's Gospel together.

Diary