Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
         


Ymwelwch â ni

Y ffordd orau i ymweld â Eglwys Bened Sant yw i ymuno â ni ar fore Sul ar gyfer un o'n gwasanaethau. Y mae croeso i pob safon o'r Gymraeg, o'r rhugl i'r dechreuwr - mae digon ohonom rhywle rhwng y ddau. Mae cyfieithiad Saesneg wedi ei gynnwys o fewn trefn y gwasanaeth.

Amorsedd agor
Ar wahan i'r gwasaethau, mae'r Eglwys fel arfer ar agor o 11yb hyd 3yr ar ddydd Iau, pan fydd gwirfoddolwyr o Cyfeillion Eglwysi y Dinas ar gael i ateb cwestiynau ac i'ch dangos o amgylch yr eglwys.

Pethau i’w gweld a gwneud
Mae eglwys Bened Sant yn adeilad bach hanesyddol ond brydferth. Mae’r tu fewn bron yn sgwâr mewn siâp, gyda oriel ar un ochr. Mae rhan fwyaf o’r adeilad, y tu fewn a’r tu allan, fel gwnaeth Christopher Wren ei cynllunio dros 300 o flynyddoedd yn ôl.

Is-lwytho canllaw byr (Acrobat PDF) >

 


Sut i ddod o hyd i ni
Mae eglwys Bened Sant yn eistedd ar lan gogledd yr afon Tafwys. Mae’n tro byr i lawr oddi wrth Eglwys Gadeiriol St Paul a phont y Filflwyddiant.

Guild Church of St Benet
Paul’s Wharf
Queen Victoria Street
London
EC4V 4ER

Cliciwch yma am fap >

Cludiant cyhoeddus
Tan ddaear: St Paul’s (llinell Central)
Mansion House a Blackfriars (llinellau District & Circle).
Bysiau: Mae’r 388 yn atal yn agos
Trenau: Blackfriars (City Thameslink)

Mynedfa Anabl
Mynediad ramp a thoiled ar gael. Gofynwch am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda. Mae parcio cyfyngedig ar gael ar Bennet’s Hill (yn arwain o Castle Baynard Street).