Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
         


Dyddiadur

Rydym yn cyfarfod am 11yb bob Sul ac mae croeso i bawb i ymuno â ni. Mae'r gwasanaethau yn bennaf yn Gymraeg (rhoddir cyfieithiadau llawn yn nhrefn y gwasanaeth). Rydym yn rhannu yn Swper yr Arglwydd ar Sul cyntaf y mis.

Digwyddiadau eraill:

Nos Fercher, Rhagfyr 13 am 7yh:
Gwasanaeth Carolau Hwyrol

Prynhawn Sul, Rhagfyr 17 am 3yh:
Gwasanaeth Carolau

Bore Sul, Rhagfyr 24 am 11yb:
Gwasanaeth Noswyl Nadolig

2018

Prynhawn Sul, Mawrth 4 am 3yh:
Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Bore Sul, Ebrill 1 am 11yb:
Gwasanaeth y Pasg

Prynhawn Sul, Medi 30 am 3yh:
Gwasanaeth Gŵyl Diolchgarwch