Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
         


Dyddiadur

Rydym yn cyfarfod am 11yb bob Sul ac mae croeso i bawb i ymuno â ni. Mae'r gwasanaethau yn bennaf yn Gymraeg (rhoddir cyfieithiadau llawn yn nhrefn y gwasanaeth). Rydym yn rhannu yn Swper yr Arglwydd ar Sul cyntaf y mis.

Digwyddiadau eraill:

2021

Prynhawn Sul, Rhagfyr 12 am 3yh:
Carolau Prynhawn

Nos Fercher, Rhagfyr 15 am 7yh:
Carolau Hwyrol

Prynhawn Dydd Gwener, Rhagfyr 24 am 4yh:
Gwasanaeth Noswyl Nadolig

Bore Sul, Rhagfyr 26 am 11yb:
Gwasanaeth Gŵyl San Steffan