Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
         


Dyddiadur

Rydym yn cyfarfod am 11yb bob Sul ac mae croeso i bawb i ymuno â ni. Mae'r gwasanaethau yn bennaf yn Gymraeg (rhoddir cyfieithiadau llawn yn nhrefn y gwasanaeth). Rydym yn rhannu yn Swper yr Arglwydd ar Sul cyntaf y mis.

Digwyddiadau eraill:

2019

Prynhawn Sul, Mawrth 3 am 3yh:
Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Bore Sul, Ebrill 21 am 11yb:
Gwasanaeth y Pasg

Prynhawn Sul, Medi 29 am 3yh:
Gwasanaeth Gŵyl Diolchgarwch

Bore Sul, Tachwedd 10 am 11yb:
Sul y Cofio

Prynhawn Sul, Rhagfyr 15 am 3yh:
Gwasanaeth Carolau

Nos Fercher, Rhagfyr 18 am 7yh:
Gwasanaeth Carolau Hwyrol