Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
 

"Ers ei sefydlu yn 1111 bu hanes Bened Sant yn un cyfoethog ac amrywiol. Fe'i dinistriwyd yn Nhân Mawr Llundain ac fe'i ailadeiladwyd gan Christopher Wren a Robert Hooke. Bu sôn am yr eglwys yn Twelfth Night gan Shakespeare a ffurfiolwyd y berthynas gynyddol rhyngddi hi a'r Cymry gan y Frenhines Victoria ym 1879.

Erbyn heddiw, nod yr eglwys yw sôn am Iesu Grist er mwyn i bawb glywed ond mae gennym ffocws arbennig ar y Cymry. Os ydych yn medru'r Gymraeg neu beidio, mae yna groeso cynnes i chi i ymuno â ni unrhyw fore Sul am 11yb. Edrychaf ymlaen at gael cyfarfod â chi.

Aneirin Glyn - Gweinidog, Eglwys Bened Sant
     
 
 
               
       
Eglwys Syr Christopher Wren
Mae hwn yn eglwys Wren heb ei ddifodi, bron yn sgwâr, gyda tŵr wedi ei hadeiladu ar y man wreiddiol y cafodd ei ddiffetha yn Tân Mawr yn 1666.
Ein hanes >
 
 
                 
         
 
                 
 
Amseroedd gwasanaethau
Pob dydd Sul am 11yb yn y Gymraeg (gyda chyfiaethiad Saesneg). Mae sgyrsiau blaenorol ar gael yma.
     
"The triplex, sir, is a good tripping measure; or the bells of Saint Bennet, sir, may put you in mind - one, two, three".
William Shakespeare,'Twelfth Night', Act V, Scene 1