Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
 


1685
Mae’r ail-adeiladwyd eglwys Bened Sant, wedi ei chynllynio gan Syr Christopher Wren, yn ail agor am gwasanaethau.

1708-1731
Mae 13,423 o briodasau yn cael ei drefnu trwy Doctor’s Commons oedd yn arlwyo cyfleusterau am priodasau brysiog.

1747
Mae Henry Fielding, awdur Tom Jones, yn priodi ei hail wraig yn eglwys Bened Sant.

1879
Mae’r Frenhines Victoria yn cymryd eglwys Bened Sant o’r cofrestr o eglwysi sydd i gael ei ddymchwelyd ac yn rhoi caniatad i’r Anglicanaidd Gymraeg i’w ddefnyddio am wasanaethau.

1879
Mae’r plwyf yn cael ei ymuno gyda St Nichaolas Cole Abbey
.

     


1685-1879

Sant Benet yw’r unig eglwys ddigyfnewid o holl eglwysi Wren yn y Ddinas. Pedair yn unig llwyddodd osgoi difrod yn ystod yr Ail Ryfel Byd ac effeithiwyd y tair eraill naill gan fomiau yr IRA neu drwy eu hadnewyddu.

Cadwodd Siarl II gysylltiad brenhinol a’r eglwys ac roedd ganddo fynedfa arbennig wrth ochr yr adeilad, ac ystafell breifat er mwyn cymeryd rhan yn y gwasanaethau. Gwelir arfau’r Stuartiaid uwch ben y drws gorllewin i nodi’r safle lle’r oedd y brenin yn medru edrych dros y digwyddiadau.

Hyd 1867 Sant Benet oedd eglwys plwyf y Doctors Commons, sefydliad cyfreithiol oedd yn medru cynnig priodasau ar frys. Er engrhaifft, mae yna gofnod o 1300 priodas wedi’u cynnal mewn un flwyddyn yn unig yn ystod y ddeunawfed ganrif.


 

Yma ym 1747 priododd Henry Fielding, awdur Tom Jones, Joseph Andrews a Shamela, ei ail wraig.

Yn 1879, Mae’r Frenhines Victoria yn cymryd eglwys Bened Sant o’r cofrestr o eglwysi sydd i gael ei ddymchwelyd ac yn rhoi caniatad i’r Anglicanaidd Gymraeg i’w ddefnyddio am wasanaethau.