Llefaru am Iesu Grist
   
 
 
 
         


Gwasanaethau

Rydym yn cyfarfod am 11yb bob Sul ac mae croeso i bawb i ymuno â ni. Mae'r gwasanaethau yn bennaf yn Gymraeg (rhoddir cyfieithiadau llawn yn nhrefn y gwasanaeth). Rydym yn rhannu yn Swper yr Arglwydd ar Sul cyntaf y mis. Darperir lluniaeth ar ô l y gwasanaeth.

Yn ystod ein gwasanaethau yr ydym yn canu emynau a Salm, mae gennym darlleniadau o'r Beibl, ac mae gwedd´au yn cael eu harwain o'r blaen. Wrth wraidd ein cyfarfod yw clywed rhan o'r Beibl yn cael ei darllen a'i hegluro, ac rydym ar hyn o bryd yn mynd trwy Efengyl Ioan.

Mae sgyrsiau blaenorol ar gael yma.